α. Σεμινάριο επιστημονικού προβληματισμού και ανάλυσης

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται σε εκκολαπτόμενους ερευνητές, νέους ερευνητές και έμπειρους ερευνητές. Είναι ποικίλης φύσεως και στοχεύει στην προαγωγή και ανάπτυξη του επιστημονικού λόγου, διαλόγου και αντιλόγου και στη συνολικότερη προαγωγή και διάχυση της νέας επιστημονικής γνώσης.

Συντονιστής: Αγγελος Καβασακάλης, Επίκουρος Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

β. Hot potatoes seminar

Το σεμινάριο αυτό στοχεύει στην εκφορά τεκμηριωμένου λόγου και στην παραγωγή σκέψης σε ευαίσθητα ζητήματα που αφορούν την πανεπιστημιακή κοινότητα και συνήθως δεν κουβεντιάζονται είτε γιατί θεωρούνται ταμπού είτε γιατί προκαλούν εντάσεις. Όραμα του είναι να αντιπαραθέσει στον δημοσιογραφικό λόγο και στα κομματικά κλισέ έναν τεκμηριωμένο λόγο και να δημιουργήσει ευκαιρίες επιστημονικής συζήτησης. Αποστολή του είναι η τεκμηρίωση της ανάγκης διατύπωσης θέσεων, αντιθέσεων αλλά και συνθέσεων καταγράφοντας με σαφήνεια τη διαφορετική αποστολή του επιστημονικού λόγου από τον κυρίαρχο επικοινωνιακό λόγο ΜΜΕ και πολιτικών κομμάτων.

Συντονιστής: Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών.

γ. Το πάνω ράφι της βιβλιοθήκης

Το σεμινάριο αναδεικνύει την βιβλιοπαραγωγή στα πεδία της Ιστορίας των Πανεπιστημίων και των Πολιτικών για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Νέα, αξιόλογα βιβλία, αλλά και παλαιότερα που έχουν επηρεάσει τα πεδία, παρουσιάζονται με τρόπο ασυνήθιστο: οι συγγραφείς μιλούν για το βιβλίο τους, δέχονται ερωτήσεις από προετοιμασμένους αναγνώστες, απαντούν σε ερωτήσεις από το ακροατήριο. Εντέλει, από το σεμινάριο οι ακροατές θα αποχωρούν έχοντας βάλει το βιβλίο στο πάνω ράφι της βιβλιοθήκης του μυαλού τους (κατ΄ ελάχιστον!).

Συντονιστής: Παναγιώτης Κιμουρτζής, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Αιγαίου