Σεμινάρια διδακτορικού επιπέδου

Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες

Το σεμινάριο αυτό απευθύνεται αρχικά σε υποψήφιους διδάκτορες, διδάκτορες, μετα-διδάκτορες αλλά και επιλεγμένους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Είναι μηνιαίο και γίνονται 10 σεμινάρια το χρόνο.

Προσκεκλημένα μέλη ΔΕΠ και/ή ερευνητές από τα πανεπιστήμια της χώρας και του εξωτερικού παρεμβαίνουν με εισηγήσεις ενώ στη συνέχεια αναπτύσσεται επιστημονικός λόγος και αντίλογος. Οι θεματικές ποικίλουν αλλά η πλειονότητά τους αφορά την Ανώτατη Εκπαίδευση και/ή την Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική ενώ ενίοτε γίνεται παρουσίαση και ανάλυση μεγάλων θεωρητικών των Κοινωνικών Επιστημών.

Τουλάχιστον στα 2 από τα 10 σεμινάρια είναι προσκεκλημένοι επιστήμονες από το εξωτερικό ενώ στο τελευταίο σεμινάριο κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, οι υποψήφιοι διδάκτορες παρουσιάζουν την πρόοδο των εργασιών τους.