Μελέτη 22

Γιώργος Σταμέλος & Γιάννης Γκότσης. 2022. Το σχολείο διαχέει ιδέες; Διδάσκοντας την ευρωπαϊκή πολιτειότητα στο Δημοτικό Σχολείο.

Μελέτη 21

Γουβιάς Δ. 2017: Διεθνής ανασκόπηση προγραμμάτων γυναικείων σπουδών: Η περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μελέτη 20

Σταμέλος, Γ. 2016: Η πορεία εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης: Η περίπτωση της Ελλάδας.

Μελέτη 19

Σταμέλος, Γ. 2016: Η αξιολόγηση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Μελέτη 18

Σταμέλος, Γ. 2016: Η αξιολόγηση της αποτελεσματικής διδασκαλίας.

Μελέτη 17

Σταμέλος Γιώργος: Η ελληνική ανώτατη εκπαίδευση στα webometrics.

Μελέτη 16

Σταμέλος Γιώργος: Οι πέραν των κανονικών εξαμήνων φοιτητές.

Μελέτη 15

Σταμέλος Γιώργος: Το ζήτημα των εισακτέων στα πανεπιστήμια.

Μελέτη 14

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)(επικαιροποίηση Αύγουστος 2014).

Μελέτη 13

Aggelos Kavasakalis. Quality Assurance in Doctoral Education – results of the ARDE project (EUA publications 2013).

Μελέτη 12

Χριστιάνα Χαραλαμποπούλου: Συνθήκες μαθησιακής κινητικότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση στην Ευρώπη.

Μελέτη 11

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)(επικαιροποίηση Ιανουάριος 2014).

Μελέτη 10

Παρακολουθώντας την πορεία προόδου των φοιτητών και πτυχιούχων (TRACKIT).

Μελέτη 9

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (ranking)(επικαιροποίηση Ιούλιος 2013).

Μελέτη 8

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (2013).

Μελέτη 7

Η εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η GATS.

Μελέτη 6

Η πρακτική άσκηση των φοιτητών στην Ελληνική Ανώτατη Εκπαίδευση.

Μελέτη 5

Η θέση της Ελλάδας ως προς τους κοινούς ευρωπαϊκούς στόχους που αφορούν την ανώτατη εκπαίδευση. (Δείκτες και κριτήρια αναφοράς 2010/2011).

Μελέτη 4

Η θέση της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (2012).
Έκθεση για την υλοποίηση του ΕΧΑΕ στην Ελλάδα.

Μελέτη 3

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (παγκόσμιο ranking 2012 – β! έκδοση).

Μελέτη 2

Mελέτη / Έκθεση για το πλαίσιο της Ελληνικής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Μελέτη 1

Τα ελληνικά Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και άλλες εκπαιδευτικές δομές στις διεθνείς λίστες ταξινόμησης (παγκόσμιο ranking 2011).