Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχική2022-08-06T10:02:54+02:00

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

ΦΕΚ 5134/31-12-2019
ΦΕΚ 5134/31-12/2019

Στόχοι του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες στα πεδία:

  • της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης,

  • της οικονομικής και κοινωνικής διερεύνησης φαινομένων και προβλημάτων,

  • της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

  • της σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης,

  • της διερεύνησης και ενίσχυσης της σχέσης δια βίου μάθησης, κοινωνικών εταίρων και θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας,

  • της ανάλυσης και εμπέδωσης της δια βίου μάθησης,

  • της ανάλυσης της δια βίου μάθησης ως πυλώνα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης,

  • της αξιολόγησης και πιστοποίησης,

  • της ανάπτυξης της εξωστρέφειας και των διεθνών σχέσεων, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών αλλά και της ευρύτερης περιοχής που τοποθετείται η χώρα.

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάλυση και ανάπτυξη μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού στα πεδία δράσης του.

Το Εργαστήριο

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

Περισσότερα

Το Δίκτυο

Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Περισσότερα

Επισκέπτες

575917
Views Today : 3
Views Yesterday : 17
Views Last 7 days : 91
Views This Month : 20
Total views : 581197
Who's Online : 0
Your IP Address : 3.237.16.173

Go to Top