Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ  και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο εδώ.