Έρευνα

  • η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο «Πανεπιστήμιο», μέσω της εκπόνησης μετα-διδακτορικών, διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών,
  • η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο «Πανεπιστήμιο», μέσω της κατάθεσης ερευνητικών προτάσεων σε προκηρύξεις προγραμμάτων ελληνικών και ευρωπαϊκών,

Εκπαίδευση

  • η διεξαγωγή σεμιναρίων, συμποσίων, ημερίδων, συνεδρίων, κτλ
  • η θεσμοθέτηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Παραγωγή και Διάχυση επιστημονικού λόγου για το «Πανεπιστήμιο»

  • η υιοθέτηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών ενός ιδρυματικού σεμιναρίου με αντικείμενο«Ιδιότητα του Πολίτη και Παγκοσμιοποίηση»
  • η δημιουργία του e-περιοδικού Academia
  • η παραγωγή και διάχυση επιστημονικών κειμένων διαφορετικών ειδών για το Πανεπιστήμιο (βιβλία, άρθρα, μελέτες, εκθέσεις, κτλ).