Α’ φάση (2009-2011): Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Π.Α.Ε. Πανεπιστήμιου Πατρών

Το ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης (Π.Α.Ε.) ιδρύθηκε στο πλαίσιο της πολιτικής του Πανεπιστημίου Πατρών για τη δημιουργία, ενίσχυση και προώθηση της ενδοπανεπιστημιακής συνεργασίας.

Πράγματι, την άνοιξη του 2009, το Πανεπιστήμιο Πατρών δημοσιοποίησε πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την συγκρότηση Δικτύων. Σε αυτήν ανταποκρίθηκαν τέσσερα (4) μέλη ΔΕΠ των Τμημάτων ΤΕΑΠΗ (Αναπληρωτής Καθηγητής Παντελής Κυπριανός, Επίκουρος Καθηγητής Στάθης Μπάλιας) και ΠΤΔΕ (Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Καμαριανός, Καθηγητής Γιώργος Σταμέλος), τα οποία και κατέθεσαν σχετική πρόταση. Μέσω της διαδικασίας επιλογής, εγκρίθηκε η ίδρυση του Π.Α.Ε., μοναδικού Δικτύου της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών. Η έγκριση συνοδεύτηκε από οικονομική ενίσχυση για την ενεργοποίηση του Δικτύου τα επόμενα δύο χρόνια (2009-2011).

Την άνοιξη του 2011 ζητήθηκε από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Πατρών η κατάθεση εσωτερικής αξιολόγησης για τα πεπραγμένα του Δικτύου (κείμενο αξιολόγησης). Παράλληλα, ζητήθηκε η παρουσίαση του Δικτύου σε ειδική ημερίδα για τα ενδοπανεπιστημιακά Δίκτυα που οργάνωσε το Πανεπιστήμιο Πατρών (παρουσίαση). Ως συνέχεια των προηγουμένων και με βάση την επιθυμία των μελών του Δικτύου ΠΑΕ, αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια μετατροπής του Δικτύου από Ενδοπανεπιστημιακού σε Διαπανεπιστημιακού.

Β’ φάση (2011 – …): Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Π.Α.Ε. Πανεπιστημίων Πατρών, Πελοποννήσου και Αιγαίου

Την άνοιξη του 2011, ξεκίνησε η προσπάθεια μετατροπής του Δικτύου σε Διαπανεπιστημιακού. Στην πρόσκληση ανταποκρίθηκαν θετικά το Εργαστήριο Μελετών Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (υπεύθυνος καθηγητής Διονύσης Κλάδης) και το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Αιγαίου (υπεύθυνος Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης Κιμουρτζής). Μετά από τη σύμφωνη γνώμη και υπογραφή των πρυτανικών αρχών των τριών ιδρυμάτων από το φθινόπωρο του 2011, το Ενδοπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης μετατράπηκε σε Διαπανεπιστημιακό.

Υπεύθυνος για το Δίκτυο είναι ο καθηγητής Γιώργος Σταμέλος.