1ο Συμπόσιο 2019-2020. 7-12-2019

Θέμα: Η δημοκρατική εκπαιδευτική ηγεσία.

Εισηγητές: Ο Καθηγητής του ΤΕΕΑΠΗ, Στάθης Μπάλιας και ο Διδάκτορας του Π.Π. Γιώργος Μπέστιας.

3ο Συμπόσιο 2018-2019. 11-5-2019

Θέμα: Κοινωνικός χρόνος, μεταβάσεις ζωής και ταυτότητες στην ύστερη νεωτερικότητα: θεωρητικές συνθέσεις και ερευνητικά δεδομένα.

Εισηγητές: οι διδάκτορες και μέλη ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών, Βικτωρία Κονιδάρη και Μιχάλης Χριστοδούλου.

2ο Συμπόσιο 2018-2019. 16-3-2019

ΘέμαΗ Μεταφορά Ευρωπαϊκών Πολιτικών για τη Διαβίου Μάθηση στο Εθνικό Επίπεδο.

Συμμετέχοντες
Βασιλόπουλος Ανδρέας, διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών και διδάσκων στο MaHep (συντονιστής)
Καβασακάλης Αγγελος, διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών, μέλος ΣΕΠ ΕΑΠ, διδάσκων στο MaHep
Σαρακινιώτη Αντιγόνη, διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Επίκουρη Καθηγήτρια ΑΠΘ.

1ο Συμπόσιο 2018-2019. 8-12-2018

Θέμα: Το κοινωνικό υποκείμενο στις κοινωνιολογικές έρευνες για τον εκπαιδευτικό θεσμό: Το έργο του Bernard Charlot και η συνομιλία του με τον François Dubet.

Συμμετέχοντες
Γιάννης Καμαριανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών
Γιώργος Σταμέλος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστημίου Πατρών
Μιχάλης Χριστοδούλου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πατρών