Το Εργαστήριο συμμετέχει σε διεθνείς και ελληνικές έρευνες που αφορούν την Εκπαιδευτική Πολιτική (με εστίαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση), τη σύνδεση Εκπαίδευσης και Οικονομίας και τη Διά Βίου Μάθησης.