Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης

Δίκτυο Πολιτικών Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αρχική2022-08-06T10:02:54+02:00

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

Στόχοι του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Δια Βίου Μάθησης εξυπηρετεί εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές και ερευνητικές ανάγκες στα πεδία:

  • της ελληνικής, ευρωπαϊκής και διεθνούς εκπαιδευτικής πολιτικής και διοίκησης,

  • της οικονομικής και κοινωνικής διερεύνησης φαινομένων και προβλημάτων,

  • της ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

  • της σχεδίασης, εφαρμογής και αξιολόγησης προγραμμάτων τυπικής, μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης,

  • της διερεύνησης και ενίσχυσης της σχέσης δια βίου μάθησης, κοινωνικών εταίρων και θεσμικών φορέων εκπροσώπησης της επιχειρηματικότητας,

  • της ανάλυσης και εμπέδωσης της δια βίου μάθησης,

  • της ανάλυσης της δια βίου μάθησης ως πυλώνα κοινωνικής, οικονομικής και πολιτισμικής ανάπτυξης,

  • της αξιολόγησης και πιστοποίησης,

  • της ανάπτυξης της εξωστρέφειας και των διεθνών σχέσεων, ιδιαίτερα των ευρωπαϊκών αλλά και της ευρύτερης περιοχής που τοποθετείται η χώρα.

Το Εργαστήριο στοχεύει στην ανάλυση και ανάπτυξη μεθοδολογικών και εκπαιδευτικών εργαλείων και υλικού στα πεδία δράσης του.

Το Εργαστήριο

Εργαστήριο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης.

Το Δίκτυο

Διεπιστημονικό Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Επισκέπτες

579092
Views Today : 13
Views Yesterday : 15
Views Last 7 days : 150
Views This Month : 237
Total views : 586502
Who's Online : 0
Your IP Address : 34.239.170.244

Go to Top