Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ  και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο εδώ.

Η αίτηση υποβολής υποψηφιότητας είναι διαθέσιμη εδώ.