Τι πανεπιστήμιο χρειαζόμαστε; στο περιοδικό “Επί του περιστυλίου” της Βουλής των Ελλήνων

Αφιέρωμα με τίτλο "Τι πανεπιστήμιο χρειαζόμαστε;" παρουσιάζεται στο περιοδικό "Επί [...]