Αφιέρωμα με τίτλο “Τι πανεπιστήμιο χρειαζόμαστε;” παρουσιάζεται στο περιοδικό “Επί του περιστυλίου” της Βουλής των Ελλήνων. Στο αφιέρωμα περιλαμβάνεται και άρθρο του κ. Σταμέλου, διευθυντή του εργαστηρίου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Διά Βίου Μάθησης. Το τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.