Δημοσιεύτηκε η προκήρυξη του ΔΔΠΜΣ “Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη” για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στην ιστοσελίδα του ΔΔΠΜΣ  και είναι διαθέσιμη στο σύνδεσμο https://hepnet.upatras.gr/wp-content/uploads/sites/125/2022/07/%CE%94%CE%94%CE%A0%CE%9C%CE%A3-%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%91%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%95%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7%CF%82-2022-2023.pdf