Η νέα πρόσκληση για το ΔΔΠΜΣ «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης: Θεωρία και Πράξη» αναμένεται για τον Ιούνιο 2022.