“Τι έχει απομείνει από τον πανεπιστημιακό θεσμό;

Η θεσμοποίηση του χρόνου στην ανώτατη εκπαίδευση: προθέσεις, πρακτικές και συνέπειες”

Σεμινάριο EDRAC Πάτρα, 12-13 Ιουνίου 2023

Πρόσκληση υποβολής προτάσεων εισήγησης έως 22/04/2023.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:

EDRAC Argument Temps 202306 el