Εκτύπωση

Μεταφράσεις

 

Renaut A. (2002). Les révolutions de lUniversité, μεταφράση-εισαγωγή, Σταμέλος Γ. – Καρανάτσης Κ. Αθήνα: Gutenberg.
pdf

Τσαούσης Δ.Γ. (επιμ.) (1994). Πανεπιστήμιο και Οικονομία στις Αναπτυσσόμενες και Αναπτυγμένες Χώρες, μετάφραση-εισαγωγή Σταμέλος Γ. Αθήνα: Gutenberg.
pdf

Green A. (2010). Εκπαίδευση και συγκότηση του κράτους: Η ανάδυση των εκπαιδευτικων συστημάτων στην Αγγλία στη Γαλλία και στις ΗΠΑ. Επιστημονική επιμέλεια Π.Γ.Κιμουρτζής. Εισαγωγή – Μετάφραση Π.Γ. Κιμουρτζής, Γ.Μανιώτη, Αθήνα: Gutenberg.