Higher Education Policy Network - Δικτυο Πολιτικων Ανωτατης Εκπαιδευσης

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
E-mail Εκτύπωση PDF
Ευρετήριο Άρθρου
Άρθρα
2013
2012
2011
2010
2008
2009
2003-2007
Παλαιότερα
Όλες οι Σελίδες

Άρθρα

 

2019

 • Kavasakalis, A. & Liosi,F. 2019. Lifelong Learning Policies: The Case of Work-Based Learning. Journal of Education and Training Vol.6, No.2: 30-40. doi:10.5296/jet.v6i2.14804 (Άρθρο)

2018

 • Stamelos G. & Evangelakou P. 2018. The game of rankings in a quality world university space. Creativity and Educational Innovation Review (CEIR). 18(2): 77-90.
 • Karachontziti E. & Stamelos G. 2018. On schools and gods. Social Cohesion and Development. Guest Editors. n.25.
2017
 • Stamelos G., E. Karachontziti & S. Paivandi. 2017. Policy transfer as the growth of dynamics and challenges: The case of school textbooks in Greece. Policy Futures in Education. DOI: 10.1177/1478210317721310.
 • Σταμέλος, Γ. Αγγελόπουλος, Γ. (2017) Διεπιστημονικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών στα ελληνικά πανεπιστήμια: Oργανωσιακές και γνωσιακές συνθήκες. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 2017 12 (2), 85-99, pdf

2016

 • Δ. Γουβιάς – Ν. Φωτόπουλος. Διά βίου Μάθηση & σύγχρονα εργασιακά περιβάλλοντα. Eρμηνείες και προεκτάσεις με αφορμή τα στοιχεία της «Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας».
  pdf

2015

 • Charalampopoulou Chr. & Stamelos G. 2015. La mobilité des étudiants au sein des activités non formelles : le cas des ONG. Biennale internationale de l’éducation, de la formation et des pratiques professionnelles "Coopérer?", Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM), Paris, Juin-Juillet 2015.
 • Stamelos G and Kavasakalis A. 2015. «Higher Education Governance across Nations: The Case of Greece». In Joshi K.M. & Paivandi S. Global Higher Education: Issues in Governance. Delhi: B. R. Publishing Corporation. 34-62.
 • Stamelos G and Kavasakalis A. 2015. “Private higher education in Greece: an area of tension between national and international education policies”. In Joshi K.M. & Paivandi S. Private Higher Education: A Global Perspective. Delhi: B. R. Publishing Corporation. 106-138.

2014

 • Stamelos G. 2014. The Structure and Characteristics of Higher Education in Greece: 1990 – 2010 Reforms. In Joshi K.M. & Paivandi S. Higher Education Across Nations. Delhi: B.R. Publishing Corporation. Vol.I. 175-246. pdf, photo
 • Stamelos G. (2014). L’évaluation de l’enseignant par les étudiants dans le système de l’enseignement supérieur en Grèce, Actes du 26ème colloque de l’ADMEE Europe, Cultures et politiques de l’évaluation en éducation et en formation, https://upatras.academia.edu/GeorgiosStamelos/Papers?s=nav#add.

 


 

2013

 • Καβασακάλης Α. & Σταμέλος Γ. (2013). Διερευνώντας τις διεργασίες νομοθέτησης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στο ελληνικό Πανεπιστήμιο. Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών. Τ.ΙΣΤ, 62: 161-189. http://ojs.lib.uth.gr/index.php/tovima/article/view/52/49 .
 • Kladis D. (2013), “Tracking Learners’ and Graduates’ Progression Paths
  (TRACKIT): Relevance to Bologna Process. European Higher Education Area Journal, 1:.61-80.

  pdf

 


2012

 

 • Moutsios, Stavros (2012) University: The European Particularity. Institut for Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet.
 • Gouvias D, Katsis Ath, Limakopoulou A, (2012), School achievement and family background in Greece: a new exploration of an omnipresent relationship, International Studies in Sociology of Education, 22:2, 125-145.
  pdf
 • Stamelos G, Kavasakalis A., (2012), Filtrages et adaptations du transnational au local: le système d’assurance qualité des universités helléniques, Exedra Revista, 6 : 123-141
  pdf
 • Stamelos G., (2012), Formation des maîtres : y-a-t-il un paradis? Le cas hellénique, in Cahiers Pédagogiques, n.25, hors série numérique, pp.27-28
  pdf

 • Gouvias D. (2012). Accountability in the Greek Higher Education System as a High-Stakes Policymaking Instrument. Higher Education Policy, 25: 65–86.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (2012). Μεσαία τάξη και Πανεπιστήμιο. Πελοπόννησο, 10/1/2012.
  pdf


2011

 • Moutsios, Stavros (2011) Global governance and education policy. In: Unge Paedagoger, No. 3, p. 62-68.
 • Κιμουρτζής Π., (2011), Η φοίτηση στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά τον Μεσοπόλεμο. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και ο νεαρός Νικόλαος”, Academia - A publication of the Higher Education Policy Network v.1. no.1, 59-107.
 • Κιμουρτζής Π., Μανδυλαρά Α, (2011), Ο Καθρέπτης της Δύσεως: Δημόσιοι Λόγοι κατά τη συγκρότηση του Νεοελληνικού Κράτους, 1833-1862. Λόγοι Πανεπιστημιακών και Εμπόρων, Επιστήμες Αγωγής (Πανεπιστήμιο Κρήτης – Σχολή Επιστημών Αγωγής – Παιδαγωγικό Τμήμα Δ.Ε.), τ. 1, 21-45.
 • Σταμέλος Γ. – Καβασακάλης Α. (2011). Ανάλυση και ερμηνεία της πολιτικής σύγκρουσης κατά τη διάρκεια θεσμοθέτησης και εφαρμογής ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας στα ελληνικά πανεπιστήμια – Η ελλειμματική παραγωγή πολιτικής γνώσης και η σημασία της, στο Σταμέλος Γ. (επιμ), Για μια ποιητική του εκπαιδευτικού τοπίου. Αθήνα: Αλεξάνδρεια, 169-189.
 • Gouvias D. (2011). EU Funding and Issues of ‘Marketisation’ of Higher Education in Greece. European Educational Research Journal. Vol. 10, n. 3: 393-406.
  pdf
 • Stamelos G. – Kavasakalis A. (2011). The public debate on a quality assurance system for Greek Universities. Quality in Higher Education. 17:3, 353-368.
  pdf
 • Blondeau N.  Coûedel A.  Stamelos Y.  Spinthouraki Ath. (2011). L’identité européenn e: étude comparative dans deux universités en France et en Grèce.  Éducation Comparée/Nouvelle Série, 5 : 187-204.
  pdf


2010

 • Κιμουρτζής Π., (2010), Καθηγητής Πανεπιστημίου: Δυναμικός μετασχηματισμός του ρόλου στην Ελλάδα, Το Βήμα των Κοινωνικών Επιστημών, τ. ΙΕ΄, τχ. 59, 145-186.
 • Γουβιάς Δ. (2010). Διαχρονική εξέλιξη των ανισοτήτων πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (1993-2004)¨Ενδείξεις για αντιστροφή των τάσεων μετά την εφαρμογή της «μεταρρύθμισης Αρσένη». Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 132-133, B´- Γ´ 2010, 99-146.
  http://www2.ekke.gr/wrapper.php?go=http://www.grsr.gr
 • Κυπριανός Π. (2010). Φοιτητές και διεθνής αγορά πτυχίων (19ος – 20ος αιώνες). Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, τ.ΙΕ, 59 : 59-90.
 • Σταμέλος Γ. (2010). Πανεπιστήμιο και πολιτικές ανώτατης εκπαίδευσης: από την ένταση στην κρίση, προσπάθεια ανάλυσης. Βήμα Κοινωνικών Επιστημών, τ.ΙΕ, 59 : 125-144.
 • Ravanis K. Balias St. Karalis th. Komis V. (2010). La formation universitaire des enseignants du préscolaire et du primaire en Grèce: évolutions et perspectives, Revista de Formación e Innovación Educativa Universitaria (REFIEDU), Vol. 3, 1 : 33-42.
  pdf


2009

 


 

2008


 • Πρόκου Ελ. (2008). Πολιτικές αξιολόγησης / διασφάλισης της ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση στην Ευρώπη και την Ελλάδα». Συγκριτική και Διεθνής Εκπαιδευτική Επιθεώρηση, 11-12 : 76-106.
 • Prokou E. (2008). The emphasis on employability and the changing role of the university in Europe. Higher Education in Europe, 33, 4: 387-384.
 • Σταμέλος Γ.  (2008). Διεφθαρμένα ή χαοτικά (ελληνικά) πανεπιστήμια; Η περίπτωση των Παιδαγωγικών Τμημάτων. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 155 :51-73.
 • Σταμέλος Γ. – Κυπριανός Π. (2008). Σκέψεις για τη δημιουργία ευρωπαϊκής λίστας ταξινόμησης επιστημονικών περιοδικών στις Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 155 : 13-18.


2003-2007


 • Κυπριανός Π. (2007). Τα ΑΕΙ, η περιφερειακή ανάπτυξη και το εμπόριο ελπίδας. Αυγή, 221, 18/3/2007.
  pdf
 • Kiprianos P. (2007). La formation des élites grecques dans les universités occidentales (1837-1940). Histoire de l’Education,  13: 3-30.
 • Balias St. (2007). L'éducation tiraillée par le discours traditionaliste et les valeurs de la démocratie libérale: L'exemple grec. Etudes balkaniques, 1 : 73-85.
  pdf
 • Καραλής Θ. - Μπάλιας Στ. (2007). Ιδιότητα του πολίτη και διά βίου εκπαίδευση στις σύγχρονες κοινωνίες. Το Βήμα των κοινωνικών επιστημών, 50 : 143-161.
  pdf
 • Gouvias D. (2007). The Relation between Unequal Access to Higher Education and Labour-market Structure: the case of Greece. British Journal of Sociology of Education, 19, 3 : 305 – 333.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (2007). Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα, στο Ξωχέλλη Π., Λεξικό της Παιδαγωγικής, Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 245-248.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (2007). Ευρωπαϊκή Εκπαιδευτική Πολιτική, εις Ξωχέλλη Π., Λεξικό της Παιδαγωγικής,  Θεσσαλονίκη: Αφοι Κυριακίδη, 304-306
  pdf
 • Σταμέλος Γ. – Δακοπούλου Αθ. (2007). Επαγγελματικά μεταπτυχιακά και διαβίου εκπαίδευση: Η κατάσταση των πραγμάτων στην Ευρώπη και ειδικότερα στην Ελλάδα. ΑΡΕΘΑΣ, IV: 241-253.
  pdf
 • Κιμουρτζής Π. (2007). Ιστορικό Αρχείο Πανεπιστημίου Αθηνών: Θεσμός ανοικτών οριζόντων”. Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, 6-7: 216-229.
 • Κιμουρτζής Π. (2003). Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: η ελληνική περίπτωση (1837)”. Νεύσις, 12 :  129-149.
 • Prokou E. (2006). Nonuniversity higher education reform in France, Germany, and Greece: A comparison of core and semiperiphery societies. Comparative Education Review, 50, 2: 196-216.
 • Μπάλιας Στ. (2006). Κράτος και εκπαίδευση στον Durkheim. Αξιολογικά,  15: 201-219.
  pdf
 • Κυπριανός Π. (2006). José Ortega y Gasset, Η αποστολή του Πανεπιστημίου. Αθήνα: Μεταίχμιο (Μετάφραση Γλυκερία Μανιώτη, επιστημονική επιμέλεια – εισαγωγή Παναγιώτης Γ. Κιμουρτζής).
  pdf
 • Κυπριανός Π. (2006). Γνώση, κοινωνική διάκριση, επαγγελματική διασφάλιση: Οι Έλληνες φοιτητές εξωτερικού από το 1837 ως τις μέρες μας. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 156 : 28-48.
  pdf
 • Κιμουρτζής Π., (2005), Φοιτητική κινητικότητα και ροή εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η περίπτωση της Ελλάδας στα τέλη του 20ου αιώνα”, Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, τ.5,  48-92.
 • Κυπριανός Π. (2004). Κώστας Λάππας, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα, Ιστορικό Αρχείο Ελληνικής Νεολαίας Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς – Κέντρο Νεοελληνικών Ερευνών Ε.Ι.Ε. Αθήνα.
  pdf
 • Κιμουρτζής Π., (2003), Τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια ως πρότυπα: η ελληνική περίπτωση (1837), Νεύσις, τ. 12, 129-149.
 • Πρόκου Ελ. (2003). ‘Αγορά’ - ‘κοινωνία των πολιτών’ - ‘αυτονομία’: Αλλαγές στη σχέση κράτους και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη δυτική Ευρώπη, την εποχή της ύστερης νεωτερικότητας». Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36:  82-100.
 • Prokou E. (2003). International influences on educational policy - with special reference to the technological sector of higher education - in Greece as a European semi-periphery. Compare, 33, 3:  301-313.
 • Κυπριανός Π. -  Κονιόρδος Μ. (2003). Η απομυθοποίηση του Πανεπιστημίου : «Αιώνιοι φοιτητές» και εγκατάλειψη σπουδών. Σύγχρονη Εκπαίδευση,  132: 23-34.
  pdf
 • Σταμέλος Γ.  (2003). Αναζητώντας το προφίλ του πτυχιούχου των ελληνικών πανεπιστημίων: περιφερειακές διαστάσεις. Πανεπιστήμιο, 7: 65-87.
  pdf
 • Stamelos Y. (2003). La construction d’un espace européen d’enseignement supérieur : rétrospective, situation actuelle et perspectives. Revue des Sciences de l’éducation, vol.XXIX, 2: 277-296.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (2003). Συγκλίσεις και αποκλίσεις των προγραμμάτων των ΠΤΔΕ των ελληνικών Πανεπιστημίων: ανάλυση των γνωστικών αντικειμένων των μελών ΔΕΠ τους. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 128: 24-32.
  pdf


Παλαιότερα


 • Γουβιάς Δ. (2002). ‘Εξίσωση’ ή ‘Προσαρμογή’; Διαχρονικές Τάσεις Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και η Αγορά Εργασίας. Επιστήμες της Αγωγής, 2: 89-114.
  pdf , tables
 • Couëdel A. – Stamelos Y. (2002). Les rapports entre « central » et « local » - Le CIVD et l’Université de Paris 8. Les irrAIductibles,  1: 353-367.
  pdf
 • ADMIT project team (2002). Higher Education Admissions and Student Mobility: the ADMIT research project. European Educational Research Journal, 1, 1: 151-172.
  pdf
 • Centre for Educational Research (2001). Higher Education Admissions and Student Mobility within the EU (ADMIT), Clare Market papers no.18.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. – Εμβαλωτής Α. (2001). Ανιχνεύοντας το προφίλ των Παιδαγωγικών Τμημάτων, Επιστημονική Επετηρίδα ΠΤΔΕ Παν/μιου Ιωαννίνων, 14: 281-292.
  pdf
 • Stamelos Y. (2000). The changing role of greek universities. Higher Education Management, II, 3: 51-62.
  pdf
 • Gouvias D. (1998). Comparative Issues of Selection in Europe: The Case of Greece. Education Policy Analysis Archives, 6,  4.
  pdf
 • Κυπριανός Π. (1996). Κοινωνική αναπαράσταση των πτυχίων και σχολική επένδυση. Σύγχρονα Θέματα,  60-61: 236-247.
 • Κυπριανός Π. (1996). Φοιτητικός πληθυσμός και ζήτηση σπουδών στην Ελλάδα (1891-1936), Τα Ιστορικά,  24-25: 225-252.
 • Stamelos G. - Sivri Chr. (1995). Regional dimensions of entrance    examinations to higher education in Greece, Journal of Modern Greek Studies, 13: 215-230.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (1994). Οι «επί πτυχίω» φοιτητές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Σύγχρονη Εκπαίδευση, 77: 47-52.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (1994). Η Ελλάδα ως χώρα αποστολής φοιτητών στα Πανεπιστήμια της Γαλλίας: 1975-1990. Σύγχρονα Θέματα, 50-51: 111-116.
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (1993). Η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ.35(2052), 43-46.
  pdf
 • Σταμέλος Γ., (1992). Η Ελλάδα ως χώρα υποδοχής ξένων φοιτητών. Οικονομικός Ταχυδρόμος, φ.15(1979), 40.
  pdf
 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1991). “Proposal for the Study Programme of the faculty of Sociology of Education and Educational Policy”. Modern Education, No. 56 (in Greek).
 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1990). “The Structure of Entrance Examinations in Tertiary Education”. Social Research Review, No 72 (in Greek).
 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1985). “Women’s Access to Greek Higher Education”. Resources in Education, August, ED 255118.
 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1985). “Factors affecting student achievement in the Greek educational system”. Resources in Education, August, ED 255553.
 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1978). “Equality of Educational Opportunity in the Greek Higher Education System: The impact of educational policies”. In Comparative Education Review, Vol. 22, No. 1.
 • Polydorides, N., Kontogiannopoulou-Polydorides, G. (1971). “Thoughts on Organization and Structure of Modern University Campuses”. In Architectural Issues (in Greek).
 • Polydorides, N., Kontogiannopoulou-Polydorides, G., et al. (1971). Free University of Brussels. In Technical Choinicles (in Greek).
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday83
mod_vvisit_counterYesterday248
mod_vvisit_counterThis week83
mod_vvisit_counterLast week904
mod_vvisit_counterThis month2121
mod_vvisit_counterLast month3306
mod_vvisit_counterAll days508801

We have: 14 guests online
Your IP: 34.204.201.220
 , 
Today: Απρ 18, 2021

NEW

Powered by JoomlaGadgets

---

Powered by JoomlaGadgets

---

Powered by JoomlaGadgets

Universities