Εκτύπωση

Εκδόσεις Δικτύου

Σειρά: Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες

Το διαπανεπιστημιακό δίκτυο «Πολιτική Ανώτατης Εκπαίδευσης» (HepNet) που συγκροτήθηκε το 2011 από τα Πανεπιστήμια Πατρών, Αιγαίου και Πελοποννήσου σε συνεργασία με τις Εκδόσεις Σαΐτα προχώρησαν στη δημιουργία μιας νέας εκδοτικής πρωτοβουλίας υπό τη μορφή σειράς με τίτλο «Ανώτατη Εκπαίδευση: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες». Σε αυτήν θα δημοσιεύονται ολοκληρωμένες διδακτορικές διατριβές, μελέτες και επιστημονικά κείμενα των οποίων το θέμα εντάσσεται στο αντικείμενο της σειράς, πάντα κατόπιν σχετικής αξιολόγησης από την επιστημονική επιτροπή.

Επιστημονικός υπεύθυνος σειράς:

Γιώργος Σταμέλος

Συνεργάτης

Σελιδοποίηση: Ηρακλής Λαμπαδαρίου


Χαρίκλεια Πίτσου, 2015. Οι πολιτικές του ΟΗΕ σχετικά με την εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα (1995-2009): Η εφαρμογή του εκπαιδευτικού μοντέλου της «Γνωστικής Πυραμίδας» στα ελληνικά πανεπιστημιακά τμήματα δασκάλων και νηπιαγωγών. Καβάλα: Σαϊτα. ISBN: 978-618-5147-58-7.

http://www.saitapublications.gr/2015/08/ebook.179.html

Καβασακάλης Αγγελος, 2015.  Η θεσμοθέτηση ενός Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο: συγκρότηση δικτύων υπεράσπισης αντιλήψεων και αξιών στο υποσύστημα πολιτικής του Πανεπιστημίου. Καβάλα: Σαϊτα. ISBN: 978-618-5147-35-8.

http://www.saitapublications.gr/2015/04/ebook.156.html