Εκτύπωση

Διεθνείς σχέσεις

Το ενδο-πανεπιστημιακό Δίκτυο Π.Α.Ε. συμμετέχει:

 

Μεταπτυχιακό επίπεδο

Συμμετοχή στο εξ αποστάσεως διεθνές διαπανεπιστημαικό ΠΜΣ του Πανεπιστημίου της Ρουέν

Master Sciences de l’Éducation, Master International Francophone en Éducation et Formation (MIFEF)

http://shs.univ-rouen.fr/master-sciences-de-l-education-master-international-francophone-en-education-et-formation-cned--554981.kjsp

http://www.sciencedu.org/?id=forma_master_rech

 

Διδακτορικό επίπεδο

Διδακτορικά με συνεπίβλεψη με τα Πανεπιστήμια

α. Université Paris 8

b. Université de Rouen

 

Άλλες διεθνείς σχέσεις

A. Κινητικότητα Erasmus με τα Πανεπιστήμια:

Γαλλία

( Université Paris 8, Université Paris X, Université de Rouen, Université de Lorraine, Université d’Aix-Marseille, Université de Lille III)

Ελβετία

Université de Fribourg

Κύπρος

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Ιταλία

Università di Bari

Université de Padova

 

B. Συνεργασία με τη διεθνή ΜΚΟ Amitiés des peuples du monde(L’AMAP) (http://amitie-peuples.net).