Εκτύπωση

Διεθνείς σχέσεις

Το ενδο-πανεπιστημιακό Δίκτυο Π.Α.Ε. συμμετέχει:

Μεταπτυχιακό επίπεδο

στο ευρωπαϊκό μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών (Master Européen de Recherche en Sciences de l’Éducation – MERSE) του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Ρουέν (Université de Rouen).

http://hepnet.upatras.gr/xfiles/trans/MERSE2011-2012.pdf

http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1269447365060&LANGUE=0

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν πανεπιστήμια από: τη Γαλλία (Université de Rouen), το Βέλγιο (Université de Mons), τη Γερμανία (University of Münster), την Ιταλία (Università de Bari), την Πορτογαλία (Escola Superior de Educação de Paula Frassinetti), την Ελβετία (Université de Fribourg)  και την Ελλάδα (Πανεπιστήμιο Πάτρας και Αιγαίου).

Διδακτορικό επίπεδο

1. ως ιδρυτικό μέλος του Δικτύου REFODOSE, μαζί με τα πανεπιστήμια της Rouen, Mons και Bari.

Στόχος του Δικτύου είναι η ανάπτυξη:

Α. Διδακτορικού προγράμματος σπουδών

Β. Διδακτορικών με συνεπίβλεψη.

http://www.univ-rouen.fr/servlet/com.univ.utils.LectureFichierJoint?CODE=1286528775720&LANGUE=0

2. στην ανάπτυξη διδακτορικών με συνεπίβλεψη με το Université Paris 8 – Vincennes à Saint Denis.

 

Άλλες διεθνείς σχέσεις

  1. σε αμοιβαίες ανταλλαγές καθηγητών και φοιτητών με το:
  1. Université Paris Ouest Nanterre la fense στις θεματικές: Διαδικασία της Μπολώνια και Θεσμική Αξιολόγηση.
  2. Université de Lille III στη θεματική: Ενεργή Πολιτειότητα.
  1. σε κοινές δράσεις με τη διεθνή μη κυβερνητική οργάνωση Amitiés des peuples du monde (L’AMAP) (http://amitie-peuples.net).