Εκτύπωση

Στόχοι1. Έρευνα

α. η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο «Πανεπιστήμιο», μέσω της εκπόνησης μετα-διδακτορικών, διδακτορικών και μεταπτυχιακών διατριβών,

β. η ανάπτυξη της έρευνας στο αντικείμενο «Πανεπιστήμιο», μέσω της κατάθεσης ερευνητικών προτάσεων σε προκηρύξεις προγραμμάτων ελληνικών και ευρωπαϊκών,


2. Εκπαίδευση

γ. η διεξαγωγή ενός σεμιναρίου για υποψήφιους διδάκτορες και μετα-διδάκτορες με αντικείμενο: Ευρωπαϊκές Εκπαιδευτικές Πολιτικές: Θεωρίες, Μεθοδολογίες, Αναλύσεις, Ερμηνείες

δ. η διερεύνηση των προϋποθέσεων για την θεσμοθέτηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών με αντικείμενο «Πολιτικές Ανώτατης Εκπαίδευσης»


3. Παραγωγή και Διάχυση επιστημονικού λόγου για το «Πανεπιστήμιο»

ε. η υιοθέτηση από το Πανεπιστήμιο Πατρών ενός ιδρυματικού σεμιναρίου με αντικείμενο «Ιδιότητα του Πολίτη και Παγκοσμιοποίηση»

στ. η δημιουργία ενός e-περιοδικού