Higher Education Policy Network - Δικτυο Πολιτικων Ανωτατης Εκπαιδευσης

Διαπανεπιστημιακό Δίκτυο

 • Μεγαλύτερο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Προκαθορισμένο μέγεθος γραμματοσειράς
 • Μικρότερο μέγεθος γραμματοσειράς
hep Πρακτικά συνεδρίων
E-mail Εκτύπωση PDF

Πρακτικά Συνεδρίων


2018

 • Stamelos G. & Evangelakou P. 2018. Les étudiants comme évaluateurs de leur compétences : une étude de cas. Αctes du 30e Colloque de l’ADMEE-Europe, 10-12/1/2018, Luxembourg, pp.151-159.


2011

 • Papadiamantaki, Y. and Karakatsani, D. (2011). "Active Learning for Active Citizenship in Higher Education". Εισήγηση δημοσιευμένη στα πρακτικά της διεθνούς διάσκεψης "Citizenship, Identity and Culture: Inclusive Society under Crisis" May 6-8, 2011, 3rd South European and Mediterranean Conference: Department of Primary Education University of Patras.


2010

 

 • Σταμέλος Γ. (2010). Επιστήμες της εκπαίδευσης: η γαλλική περίπτωση, εις Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης, Αθήνα, 28-31 Μαΐου 2009, Αθήνα: Σμυρνιωτάκης, τομ.Α’, 89-99.
  pdf
 • Kavasakalis A. – Stamelos G. (2010). Quality Assurance and Greek Higher Education: Two decades efforts for the establishment and implementation of a quality assurance system in XIV Word Congress of Comparative Education Societies, Istanbul 2010, 14-18 June 2010 (CR-ROM).
  pdf
 • Σταμέλος Γ. (2010). Η συμμετοχή της ελληνικής εκπαίδευσης στο διεθνή χώρο: to be or not to be, Συνέδριο Η ουτοπία του σήμερα είναι το σχολείο του αύριο, Αθήνα, 13-14/3/2010.
  http://www.syn.gr/downloads/2010031314/g_stamelos.pdf
  .
 • Σταμέλος Γ. (2010). Επιστήμες της εκπαίδευσης: η γαλλική περίπτωση.  Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιστημών της Εκπαίδευσης. Αθήνα, 28-31 Μαίου 2009, τομ.Α’, σελ.89-99, εκδ.Σμυρνιωτάκης.
  pdf

 


2009

 • Παπαδιαμαντάκη Γ. και Φραγκούλης Γ. (2009). «Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών: Δυνατότητες και Περιορισμοί για τη Μετάβαση στην Κοινωνία της Γνώσης», Υπό έκδοση στον τόμο των πρακτικών του συνεδρίου «Μετάβαση και Συνέχεια στην Εκπαίδευση: Αναζητώντας το πλαίσιο για τη συνεργασία παιδιών, νέων, οικογένειας, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και Κοινωνικών Υπηρεσιών». 15-18/10/2009 Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Σχολή Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κρήτης.


2008

 

 • Stamelos G. – Kavasakalis A. (2008). “The public debate on a quality assurance system for Greek universities on the turmoil in Greek higher education due to implementation of European policies”, in XXIII Conference of Comparative Education Society in Europe, Athens 7-10 July 2008, Book of Abstracts (p.37).


2003-2007

 

 • Αδαμοπούλου Α. Καμαριανός Ι. (2007). Εκπαιδεύοντας Πολίτες: οι μελλοντικοί εκπαιδευτικοί απέναντι στους θεσμούς. Η περίπτωση των φοιτητών του Παιδαγωγικού τμήματος του Πανεπιστημίου Πατρών, στα Πρακτικά Νοτιο-Ευρωπαϊκού και Μεσογειακού συνεδρίου στην Εκπαίδευση της Αγωγής  του Πολίτη με θέμα: Citizenship Education, 13-14 Απριλίου 2007, Πάτρα.
 • Kamarianos I. Spinthurakis J.A.( 2007). Teaching citizenship in the Greek Higher Educational level: talking about political socialization, Proceedings of the ninth Conference of the Children’s Identity and Citizenship in Europe thematic Group, Montpellier 2007, pp. 181-192. Institute of Education, University of London
 • Gouvias D.S Intzidis V. Karantzola E. Vitsilakis-Soroniatis C. (2007). The ‘Life-long Learning’ Rhetoric in Adult Education Policies in Europe -A Case Study, Paper Presented at Conference of ISA on «New Directions in Sociology of Education in/for the 21st century», Nicosia, 25-27/05/2007.
  pdf
 • Stamelos G. Papadiamantaki Y. Kavasakalis A. (2007). Negotiating quality: The crisis of the Greek public university, in WCCES XIII World Congress: Education and Intercultural Dialogue, Sarajevo 3-7/9/2007 (CD-ROM)
  pdf
 • Κόκκινος, Γ. - Κιμουρτζής, Π. (2007). Η Ιστορία στα ΠΤΔΕ: μάθημα υποχρεωτικό και ασπόνδυλο  στο  Λεοντσίνης Γ. Ν. (επιμ.). Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου για τα 170 χρόνια από την ίδρυση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών: Η διδασκαλία της Ιστορίας στα Παιδαγωγικά Τμήματα των Πανεπιστημίων της Ελλάδας. Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές σπουδές, Αθήνα, 9-11 Νοεμβρίου 2007.
 • Κιμουρτζής Π. (2007). Πανεπιστήμιο Αθηνών (1910-1917): Καθηγητές, σύμπνοια και έριδα στο: Η Εκπαιδευτική Πολιτική στα χρόνια του Ελευθερίου Βενιζέλου. Πρακτικά Συνεδρίου (Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004), Αθήνα: Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος» & Ελληνικά Γράμματα, 189-200.
 • Κιμουρτζής, Π. (2006). Πανεπιστήμιο και Οικονομία στην Ελλάδα (1837-1862) στο Μπουζάκης Σ. (επιμ.), Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg,  147-162 [[Τόμος με επιλεγμένες εισηγήσεις από το 4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Πάτρα (6-8 Οκτωβρίου 2006), Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης].
 • Karatzia E. Stamelos G. Lambropoulos H. (2006). Higher Education Quality and University Evaluation: European political Discourse and localized Practice: The Case of Greece, in XXII CESE Conference “Changing Knowledge and education: communities, information societies and mobilities”, 3-6 Granada 2006 (CD-ROM)
  pdf
 • Papadiamantaki Y. Stamelos G. Bartzakli M. (2006). Quality assurance : changing policy agendas, power relations and the implementation of european policies at national level : the case of Greece, in Actes du colloque «Éducation/ formation la recherche de qualité », Hô Chi Minh Ville, Viêt-nam, 18-20 Avril 2006 (CD-ROM)
  pdf
 • Kimourtzis P. – Kateforis C. (2006). Teaching Commercial and Maritime Law at the University of Athens (1837-1910) in: Chatziioannou, Maria-Christina – Harlaftis, Gelina (eds), Following the Nereids. Sea routes and maritime business, 16th-20th centuries, Athens: Kerkyra Publications Ltd, 245-251. [Τόμος με επιλεγμένες εισηγήσεις από τα Πρακτικά Συνεδρίου που, στην πλήρη τους μορφή, κυκλοφόρησαν σε CD: Proceedings of the 4th International Congress of Maritime History. Corfu, Greece, 23-27 June 2004, International Maritime Economic History Association & Ιόνιο Πανεπιστήμιο, Corfu (December 2005)].
 • Κιμουρτζής, Π. (2005). Ο θαυμασμός της επιστημονικής Δύσης. Το Πανεπιστήμιο και οι καθηγητές του (1837-1864) στο Μπουζάκης Σ. (επιμ.). Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Πάτρα: 1-3 Οκτωβρίου 2004, Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 • Κιμουρτζής Π. (2004). Λόγιοι, επιστήμονες, καθηγητές (1830-1860): αυτοαντιλήψεις, αλληλοαντιλήψεις, κοινωνικές αντιλήψεις  στο Μνήμη Άλκη Αγγέλου: Τα άφθονα σχήματα του παρελθόντος. Ζητήσεις της πολιτισμικής ιστορίας και της θεωρίας της λογοτεχνίας. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (3-6 Οκτωβρίου 2002), Θεσσαλονίκη: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & University Studio Press, 389-399.
 • Stamelos G. Papadiamantaki Y. Vassilopoulos A. Bartzakli M. (2004). European Higher Education Area (EHAE): The Greek case, in Actes du XII World Congress on Comparative Education, La Havane, Cuba, 25-29/10/2004 (abstract)
  pdf
 • Σταμέλος Γ., 2003, Πιστοποιητικό παιδαγωγικής και διδακτικής επάρκειας (ΠΠΔΕ): προτάσεις για τη διαμόρφωσή του, εις Πρακτικά Συνεδρίου «Σύνδεση Τριτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», Θεσσαλονίκη, 30/3-1/4/2001, σελ.164-168
  pdf


Παλαιότερα

 

 • Γουβιάς Δ.Σ. (2002). Διά βίου μάθηση; Ευχαριστώ δεν θα πάρω! Η σημασία της δημιουργίας «ζήτησης» για εκπαίδευση ενηλίκων με χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής & επικοινωνιών, Εισήγηση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Κοινωνιολογίας με τίτλο «Κοινωνιολογία: Μάθημα Ελευθερίας», Θεσσαλονίκη, 8-10 Νοεμβρίου 2002, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
  pdf
 • Stamelos Y. (2001). La Déclaration de Bologne et ses conséquences sur le système de l’Education Tertiaire: l’exemple grec, in Actes du Colloque international organisé à Bruxelles du 9 au 12 Mai 2001, pp.45-55
  pdf
 • Lamnias K. Kamarianos I. (2000). Society, Technology and Education: a critical approach on the involvement of new technologies  in education of the future Education for Social Democracies, Πανεπιστήμιο του Λονδίνου
  www.ioe.ac.uk/ccs/conference2000/presentations.html
 • Κιμουρτζής, Π. (2000). Ανέλαβον αυθορμήτως να παραδώσωσιν αμισθί μαθήματα": οι πρώτοι υφηγητές στο Πανεπιστήμιο Αθηνών (1837-1862)”, στο Μπουζάκης Σ. (επιμ.), Επίκαιρα Θέματα Ιστορίας της Εκπαίδευσης, Αθήνα: Gutenberg, 581-590.
 • [Τόμος με επιλεγμένες εισηγήσεις από το 1ο Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας της Εκπαίδευσης. Πάτρα (Οκτώβριος 2000), Πανεπιστήμιο Πατρών – Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης].

 

 • Kontogiannopoulou-Polydorides, G., Papadiamantaki, G. (2000). Student mobility in Greece: a focus on outward mobility of students. Symposium on students mobility ih higher education in Europe. European Conference for Educational Research, University of Edinbourg, 20-23 September.
 • Σταμέλος Γ.  (1999). Προτεινόμενο οργανόγραμμα διατμηματικού πανεπιστημιακού φορέα χορήγησης του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εις ΜΥΛΩΝΑΣ Θ.(επιμ.), Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας, εις Πρακτικά Ημερίδας ΠΤΔΕ Παν/μιου Πατρών, σελ.24-28.
  pdf
 • Gouvias D. (1998). The National Examination’s System of Greece and its function as amechanism of social selection, Paper Presented at the European Conference on Educational Research, Ljubljana, Slovenia 17 - 20 September 1998
  pdf
 
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterToday74
mod_vvisit_counterYesterday52
mod_vvisit_counterThis week126
mod_vvisit_counterLast week4041
mod_vvisit_counterThis month3820
mod_vvisit_counterLast month3265
mod_vvisit_counterAll days559220

We have: 7 guests online
Your IP: 54.158.251.104
 , 
Today: Δεκ 06, 2021

NEW

Powered by JoomlaGadgets

---

Powered by JoomlaGadgets

---

Powered by JoomlaGadgets

Universities